Vítame Vás na stránke Materskej školy Vavrišovo - trieda Sovičky. Materská škola je jednotriedna s kapacitou 20 detí s celodennou starostlivosťou, ktorú navštevujú deti od 2 do 6 rokov. Zriaďovateľom materskej školy je obec Vavrišovo. Budova MŠ je prízemná, má 1 vchod pre deti aj zamestnancov. Materská škola má vlastnú záhradu určenú na rôzne pohybové aktivity. Vybavená je preliezkami, hojdačkami, pieskoviskom so šmýkačkou a dreveným domčekom. Záhrada sa dá využiť celoročne, preto najviac času trávime s deťmi na čerstvom vzduchu. Krásna okolitá príroda, zdravé prostredie a čistý vzduch vytvárajú vzájomnnú symbiózu medzi deťmi a prírodou. 

Materská škola sa snaží vytvárať dobré podmienky pre zdravý vývin detí a ochranu zdravia detí, formuje podmienky pre úspešné vzdelávanie a citovú výchovu detí. Z toho sa vytvárajú aj priority školy vo výchovno-vzdelávacej oblasti: rozvíjať individuálne vlohy, schopnosti a možnosti dieťaťa, rešpektujúc jeho osobitosti, podporovať záujem detí o svet a jeho dianie, podnecovať zvedavosť a kreativitu.

 

 

Riaditeľka MŠ: Bc. Martina Vyšná

Učiteľka MŠ: Bc. Lenka Buchalová

Riaditeľka ŠJ: Ing. Iveta Benková

Kuchárka: Jana Gažová

 

Prevádzka MŠ: 6:30 - 16:20 

Kontakt: 044/527 12 03

TOPlist